Valkeakosken kultakaivoksen työt pysäytettiin jälleen – elinmahdollisuuksia ei saa vaihtaa 1,5 ämpärilliseen metallia

Valkeakosken kultakaivoksen työt pysäytettiin jälleen - elinmahdollisuuksia ei saa vaihtaa 1,5 ämpärilliseen metallia

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on jälleen pysäyttänyt Dragon Miningin kultakaivosaikeet Valkeakoskella. Työt on pysäytetty kiipeämällä työkoneen päälle.

“Vaikka kaivos olisikin lain silmissä luvallinen, se ei muuta sitä tosiasiaa, että lukemattomien eliöiden elinmahdollisuudet ollaan vaihtamassa noin 300 kiloon metallia,” koneen päälle kiivennyt henkilö kommentoi.

Dragon Mining tunnetaan Oriveden kaivoksen aiheuttamasta ympäristötuhosta: kaivoksen kaksi alapuolista järveä on elinkelvottomassa kunnossa kaivoksen metallipäästöistä johtuen. Lisäksi Oriveden kaivoskuilusta on löytynyt laiton kaatopaikka. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike ei halua vastaavan tapahtuvan myös Valkeakoskella.

“Globaalilla tasolla tarkasteltuna elämme keskellä massasukupuuttoa. Massasukupuutto muodostuu paikallisista ympäristön muutoksista. Kaivos on aina tälläinen. Haluamme omalla toiminnallamme tehdä kaivoksen pyörittämisestä mahdollisimman hankalaa ja kannattamatonta, että tätä ja seuraavia paikallisia ympäristötuhoja ei pystytä tai haluta ryhtyä toteuttamaan,” työkoneen päälle kiivennyt henkilö perustelee kaivostoiminnan pysäytystä.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike toimii Dragon Miningin kaivosta vastaan Valkeakoskella ja kutsuu kaikkia kaivoksen ympäristövaikutuksista huolestuneita mukaan toimintaan.

Lisätiedot:
[email protected]

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike verkossa:
https://pelastetaankaapelinkulma.fi/
https://www.facebook.com/pelastetaan.kaapelinkulma
https://twitter.com/kaapelinkulma
https://www.flickr.com/photos/[email protected]/
https://www.instagram.com/kaapelinkulma/


Valkeakosken kultakaivoksen töitä estetään nyt taideperformanssilla – “Väkivallaton kansalaistottelemattomuus puhtaiden vesien puolesta nykyisen kaivoslain puitteissa välttämättömyys.”

Valkeakoskella Pelastetaan Kaapelinkulma -liike estää Dragon Miningin kultakaivoksen valmistelevia töitä aamupäivällä alkaneella taideperformanssilla. Taiteellista ilmaisua ja väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta yhdistävä performanssi tuo esiin kultakaivoksen uhan pohjavesille ja vesistöille.

Valkeakosken kultakaivoksen töitä estetään nyt taideperformanssilla - "Väkivallaton kansalaistottelemattomuus puhtaiden vesien puolesta nykyisen kaivoslain puitteissa välttämättömyys."

Performanssin toteuttaja on Valkeakoskelta kotoisin oleva Outi Rossi, joka mökkeilee kesäisin Mallasvedellä ja omaa muutenkin tiiviit suhteet kaupunkiin. 

“Performanssin nimi Särkyneet viittaa paitsi Kaapelinkulman kallioihin myös meihin ihmisiin, jotka maailman vaativassa nykytilassa elämme vaikeita valintoja tehden. Löysästi luvitettu kaivostoiminta ei kuitenkaan ole ratkaisu luonnonvarojen käyttöön liittyvään rakenteelliseen ongelmaan, päin vastoin”, Rossi pohtii. 

Rossin mukaan “Särkyneet” viittaa myös paikallisten sosiaalisten suhteiden tuhoutumiseen. “Kaivosyhtiöiden toiminta aiheuttaa riitaa, surua ja ahdistusta. Sen jäljet jäävät yhteisöön elämään, kun yhtiö poistuu paikalta.”

“Koen ainoaksi mahdollisuudeksi ryhtyä väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen, koska laki ei tällä hetkellä velvoita yhtiötä tekemään välttämätöntä ympäristövaikutusten arviointia”, Rossi sanoo.

Rossi kannustaa muitakin toimintaan Dragon Miningia vastaan, kunnes viranomaiset keskeyttävät yhtiön toimet ja käsittelevät uudelleen Kaapelinkulman kaivoshankkeen ympäristöluvan, kuten paikalliset asukkaat ovat vaatineet.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike pitää huolestuttavana, että yhä uusista ilmi tulevista kaivostoiminnan ympäristöongelmista huolimatta viranomaiset eivät pysty tai halua toimia tuhojen estämiseksi. Vastikään Sodankylässä Kevitsan kaivoksella havaittiin, että jätealtaasta vuotaa metalleja pohjaveteen. Valvova viranomainen Lapin ELY-keskus riensi kuitenkin kaivosyhtiö Bolidenin tueksi toteamalla, että kyse vuodossa ei ole kyse pohjaveden pilaantumisesta. Onko Pirkanmaan Ely-keskukselta odotettavissa vastaavanlainen kanta pohjavesien alkaessa pilaantua kaivoksen takia Valkeakoskellakin?

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike toimii Dragon Miningin kaivosta vastaan Valkeakoskella. Tempauksillaan Pelastetaan Kaapelinkulma -liike haluaa muistuttaa, ettei töiden käynnistämistä pidä hyväksyä, kun kaivoksesta ei ole laadittu ympäristövaikutusten arviointia ja valkeakoskelaisten aluehallintovirastolle tekemä aloite kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi on edelleen Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Aloitteessa on vaadittu selvittämään kaivoksen pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin haitat. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike kutsuu kaikkia kaivoksen ympäristövaikutuksista huolestuneita mukaan toimintaan.

Lisätiedot:
[email protected]

Valokuvia mediakäyttöön (kuvaaja mainittava):
https://www.flickr.com/photos/[email protected]/

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike verkossa:
https://pelastetaankaapelinkulma.fi/
https://www.facebook.com/pelastetaan.kaapelinkulma
https://twitter.com/kaapelinkulma
https://instagram.com/kaapelinkulma

Valkeakosken kultakaivoksen vastustajat kiipesivät työkoneiden päälle estääkseen työt – “Riippumattomien asiantuntijoiden selvitettävä kaivoksen ympäristövaikutukset”

Valkeakosken kultakaivoksen vastustajat kiipesivät työkoneiden päälle estääkseen työt - "Riippumattomien asiantuntijoiden selvitettävä kaivoksen ympäristövaikutukset"

Valkeakoskella Dragon Miningin kultakaivoksen vastustajat ovat jälleen estäneet työkoneiden käytön kiipeämällä niiden päälle. Varhain aamulla käynnistyneellä mielenosoituksella pyritään kiinnittämään viranomaisten huomio suunnitellun kaivoksen ympäristövaikutuksiin.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on kevään aikana järjestänyt useita mielenosoituksia suunnitellulla kaivoksella ja onnistuneesti hidastanut valmistelevia töitä alueella. Liike aikoo jatkaa toimintaa, kunnes viranomaiset keskeyttävät Dragon Miningin toiminnan Valkeakoskella ja selvittävät kaivoksen ympäristövaikutukset yhtiöstä riippumattomien asiantuntijoiden avulla.

Dragon Mining on järjestään rikkonut sille myönnettyjä lupia ja kaikki sen kaivosprojektit ja rikastamot Suomessa ja Ruotsissa ovat aiheuttaneet ympäristötuhoja. Yhtiö hyötyy löyhästä lainsäädännöstä ja valvonnasta, eikä maksa yhteisöveroa. Tälläkin hetkellä Dragon Mining pyörittää Orivedellä vesistöt pilannutta kultakaivosta ilman voimassa olevaa ympäristölupaa, valitusprosessin turvin.

Pelastaan Kaapelinkulma -liike kysyy, mikä merkitys ympäristöluvilla edes on, jos niistä huolimatta Dragon Miningin annetaan jatkaa ympäristön pilaamista ja vielä laajentaa toimintaansa uusille paikkakunnille. Miten viranomaiset, päättäjät tai tavalliset kansalaiset voivat luottaa rikkeistään kuuluisan yhtiön toimittamiin selvityksiin toimintansa riskeistä ympäristölle?

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike toimii Dragon Miningin kaivosta vastaan Valkeakoskella. Tempauksillaan Pelastetaan Kaapelinkulma -liike haluaa muistuttaa, ettei töiden käynnistämistä pidä hyväksyä, kun kaivoksesta ei ole laadittu ympäristövaikutusten arviointia ja valkeakoskelaisten aluehallintovirastolle tekemä aloite kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi on edelleen Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Aloitteessa on vaadittu selvittämään kaivoksen pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin haitat. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike kutsuu kaikkia kaivoksen ympäristövaikutuksista huolestuneita mukaan toimintaan.

Lisätiedot:
[email protected]

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike verkossa:
https://pelastetaankaapelinkulma.fi/
https://www.facebook.com/pelastetaan.kaapelinkulma
https://twitter.com/kaapelinkulma
https://www.flickr.com/photos/[email protected]/

Pelastetaan Kaapelinkulma -lettukestit

Pelastetaan Kaapelinkulma -lettukestit

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike tarjoaa sunnuntaina 17.3. klo 12-17 muurinpohjalettuja ja kuumaa juotavaa. Tule tutustumaan protestileiriin ja Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeeseen. Leiri sijaitsee Kaapelinkulmalla Kairantiellä, kulku Lukonmäentien kautta.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen protestileiri vastustaa Dragon Miningin kultakaivoshanketta. Leiri perustettiin helmikuun alussa majoitus- ja kohtaamispaikaksi asiasta kiinnostuneille ihmisille.

Letut ovat vegaanisia. Kulku leiriin ei ole esteetön (tapahtuu metsäpolkua pitkin) .

Lämpimästi tervetuloa!

Tapahtuma Facebookissa

Tule tekemään protestileiriä Dragon Miningin kultakaivosta vastaan!

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on rakentamassa protestileiriä Valkeakoskelle, Dragon Miningin Kaapelinkulman kultakaivoksen välittömään läheisyyteen.

Hong Kongin pörssiin listattu kaivosyhtiö Dragon Mining on juuri nyt alkuvuodesta 2019 aloittamassa kultakaivoksen avaamista Kaapelinkulmalle, Valkeakoskelle. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on huolissaan kaivoksen toiminnan aloittamisen nopeista ja peruuttamattomista vaikutuksista Kaapelinkulman luontoon. Dragon Mining ei ole aiemmassa toiminnassaan kunnostautunut ympäristöasioiden hoitamisessa: Esimerkiksi Dragon Miningin Oriveden kaivos menetti ympäristölupansa vuonna 2015 lähivesistöjen pilaantumisen takia. Yhtiö on kuitenkin voinut jatkaa toimintaansa alueella vanhentuneen luvan voimin valittamalla päätöksestä tuomioistuimiin. Viime kesänä paljastui, että kaivoksella oli pidetty vuosia laitonta kaatopaikkaa.

Vaikka varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä alkanut Valkeakoskella, Dragon Mining on ehtinyt sielläkin syyllistyä rötöksiin. Syksyllä 2017 kävi ilmi, että yhtiö oli ympäristöluvan vastaisesti hakannut puita Kaapelinkulmassa uhanalaisen kirjopapurikko-perhosen suojelualueella. (Katso myös kutsun lopusta ”Kaapelinkosken kaivos pähkinänkuoressa”.)

Liike vaatii viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön toiminnan Valkeakoskella ja selvittämään kultakaivoksen ympäristövaikutukset kunnolla. Leirin tavoitteena on yhdistää kaiken ikäisiä ihmisiä läheltä ja kaukaa puolustamaan Kaapelinkulman luontoa ja paikallista kyläyhteisöä ja vastustamaan Dragon miningin toimintaa.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on poliittisesti riippumaton. Liikkeellä ei ole johtajia, vaan asioista päätetään yhdessä. Liike ei tee yhteistyötä syrjintää harjoittavien tahojen kanssa, eikä suvaitse etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai uskontoon perustuvaa syrjintää.

Leiri sijaitsee metsässä, n. 9 kilometrin päässä Valkeakosken keskustasta. Leirissä asutaan isossa teltassa, mutta voit tuoda myös omasi. Tällä hetkellä rakennamme leiriä yhdessä naapuston kanssa, työn alla on leirikeittiötä ja muuta infrastruktuuria. Otathan lämpimiä ja vedenpitäviä vaatteita ja kengät/saappaat, makuupussin ja retkipatjan, ruokailuvälineet ja otsalampun. Varauduthan osallistumaan noin 5-10 eurolla/päivä ruokaan ja muihin kuluihin (wc-paperi, bensakulut, jne.).

Tule vierailemaan tai jää pidemmäksi aikaa!

Ilmoitathan tulostasi: [email protected] Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin!

***

Kaapelinkulman kaivos pähkinänkuoressa:
– Etäisyys Valkeakosken taajamasta linnuntietä n. 4 km.
– Kaivospiiri 75 hehtaaria, sisältäen avolouhoksen, malmin varastointikentän, jätealueen, kuivatus- ja hulevesien selkeytysaltaat, toimisto- ja sosiaalitilat, varastotilat sekä polttoainesäiliön ja -tankkauspisteen
– Louhoksen pinta-ala n. 1,4 ha ja syvyys 50 m
– Kultaa 4-5 g tuhannessa kiloa malmia
– Kaivoksen toiminta-aika 2 vuotta, tavoite saada 300 kg kultaa
– Malmi kuljetetaan jalostettavaksi 65 km päässä sijaitsevaan rikastamoon Sastamalaan
– Kokonaislouhintamäärä n. miljoona tonnia, josta sivukiveä n. 850 000 tonnia
– Alueen maaperä runsaasti arseenia sisältävää moreenia
– Vedet käsitellään lasketusaltaissa, poistovedet kulkevat ojia pitkin asukkaiden tonttien ja peltojen läpi, päätyvät 5km päässä olevaan Vallonjärveen ja edelleen Vanajaveteen
– Korkeakankaan virkistys- ja ulkoilualue n. 3km päässä
– Lähin asuintalo 750 metrin päässä
– Alueella ratsu- ja karjatiloja
– EU:n tiukasti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kirjopapurikko-perhosen esiintymisaluetta
– 250 metrin päässä Pitkäkorven Natura-alue, lisäksi Vallonjärven vieressä Heikkilänmetsän Natura-alue
– Pirkanmaan ELY-keskus ei edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia kokonaislouhintamäärän vähäisyyden vuoksi
– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt ympäristöluvan 2011, tarkistettu 2015 – Tukes antanut Dragon Miningille kaivosvarauksen 16 km2 alueelle Kaapelinkulmaan (antaa etuoikeuden malminetsintälupaan)